Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

F.H.U. Flaber

Get Adobe Flash player

Oringi - odporność chemiczna

 

 
A              
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru)       
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego)       
3 - materiał niezalecany       
Medium EPDM NBR HNBR VMQ TFE/P FKM FFKM
aceton 1 3 3 2 3 3 1
acetylen 1 1 - 1 - 1 1
akrylan butylu 3 3 3 - - 3 1
akrylan etylu 1 3 - 1 - 3 1
akrylan metylu 1 3 - 3 - 3 1
akrylonitryl (nitryl kwasu akrylowego) 3 3 3 3 - 2 1
aldehyd benzoesowy 1 3 3 1 1 3 -
alkohol amylowy (pentanol) 1 1 1 3 - 1 1
alkohol benzylowy 1 3 - 1 1 1 1
alkohol butylowy (butanol) 1 1 1 1 1 1 1
alkohol dwuacetonowy 1 3 3 1 - 3 1
alkohol etoksyetylowy (CELLOSOLVE) 1 2 2 - - 3 1
alkohol etylowy (etanol) 1 1 1 1 1 1 1
alkohol izopropylowy 1 1 1 1 - 1 1
alkohol metylowy (metanol) 1 1 1 1 1 3 1
alkohol n-propylowy (propanol-1) 1 1 1 1 1 1 1
amoniak (bezwodny) 1 1 1 2 - 3 1
amoniak (stan gazowy, niska temperatura) 1 1 1 1 1 3 1
amoniak (stan gazowy, wysoka temperatura) 1 3 3 1 - 3 1
anilina 1 3 - 3 1 2 1
asfalt (wg DIN 55946) 3 1 - 3 - 1 1
azot 1 1 - 1 - 1 1
azotan (V) żelaza(III) 1 1 1 2 - 1 1
azotan amonu (roztwór wodny) 1 1 1 - 1 1 1
azotan glinu (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
azotan ołowiu (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
azotan potasu (roztwór wodny) 1 1 1 1 1 1 1
azotan propylu 1 3 1 3 - 3 1
azotan sodu (roztwór wodny) 1 1 - 3 1 1 1
azotan srebra 1 1 1 1 - 1 1
azotan wapnia (roztwór wodny) 1 1 1 1 1 1 1
azotyn amonu (roztwór wodny ) 1 1 1 1 - 1 1
               
               
B              
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru)       
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego)       
3 - materiał niezalecany       
Medium EPDM NBR HNBR VMQ TFE/P FKM FFKM
barwnik anilinowy 1 3 3 2 - 1 1
benzen 3 3 3 3 2 1 1
benzoesan benzylu 1 3 - - - 1 1
benzoesan butylu 1 3 - - - 1 1
benzoesan etylu 1 3 - 3 2 1 1
benzyna (ligorina) 3 1 - 3 - 1 1
bezwodnik kwasu octowego 1 2 3 2 1 3 1
boran pentylu 3 1 1 - - 1 1
boran sodu (roztwór wodny) 1 1 1 1 1 1 1
brom (bezwodny) 3 3 - 3 - 1 1
bromek metylu (bromo-metan) 3 1 1 - - 1 1
bromobenzen 3 3 3 3 - 1 1
butadien 2 3 - 3 - 1  
butan 3 1 1 3 - 1 1
butylen (buten) 3 1 3 3 - 1 1
butyloamina 1 2 2 3 - 3 1
               
C              
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru)       
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego)       
3 - materiał niezalecany       
Medium EPDM NBR HNBR VMQ TFE/P FKM FFKM
chlor, suchy 3 3 2 3 - 1 1
chlor, wilgotny 2 3 2 3 - 1 1
chlorek acetylu (chlorek kwasu octowego) 3 3 3 2 - 1 1
chlorek amonu (roztwór wodny) 1 1 1 - - 1 1
chlorek baru (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
chlorek benzoylu 3 3 - - - 1 1
chlorek benzylu 3 3 - 3 1 1 1
chlorek cynku (roztwór wodny) 1 1 1 1 1 1 1
chlorek cyny (II) (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
chlorek cyny (IV) (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
chlorek etylenu 2 3 - 3 - 1 1
chlorek glinu (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
chlorek izopropylu 3 3 3 3 - 1 1
chlorek magnezu (roztwór wodny) 1 1 1 1 1 1 1
chlorek metylenu (dichlorometan) 2 3 - 3 1 1 1
chlorek metylu (chlorometan) 2 3 3 3 - 1 1
chlorek miedzi (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
chlorek niklu (II) (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
chlorek potasu (roztwór wodny) 1 1 1 1 1 1 1
chlorek rtęci (roztwór wodny) 1 1 1 - - 1 1
chlorek siarki (roztwór wodny) 3 2 3 2 - 1 1
chlorek sodu (roztwór wodny) 1 1 1 1 1 1 1
chlorek tionylu (tlenochlorek siarki) 2 3 - - - 1 1
chlorek wapnia (roztwór wodny) 1 1 1 1 1 1 1
chlorek winylu (chloroeten, chloroetylen) 3 3 - - 1 1 1
chlorek żelaza (III) (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
chloroaceton 1 3 3 3 - 3 1
chlorobenzen 3 3 3 3 - 1 1
chlorobromometan 1 3 3 3 - 1 1
chloroetan 2 1 - 3 - 1 1
chloroform (trójchlorometan) 3 3 3 3 3 1 1
chloromrówczan etylu 1 3 - 3 - 3 -
chloronaftalen amylowy 3 3 3 3 - 1 1
chloropren (chlorobutadien) 3 3 3 3 - 1 1
chlorotoluen 3 3 3 3 - 1 1
chlorowęglan etylu 1 3 - 3 - 1 1
cyjanek miedzi (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
cyjanek potasowo-miedziowy (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
cyjanek potasu (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
cyjanek sodowy (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
cykloheksanol (alkohol cykloheksylowy) 2 2 1 3 - 1 1
cykloheksanon (anon) 1 3 3 3 1 3 1
cykoloheksan 3 1 1 3 1 1 1
czterochlorek tytanu 3 1 1 3 - 1 1
czterochlorek węgla 3 2 1 3 3 1 1
czteroetylek ołowiu (czteroetyloołów) 3 1 1 - - 1 1
czterowodorofuran (THF) 2 3 3 3 - 3 1
               
D              
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru)       
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego)       
3 - materiał niezalecany       
Medium EPDM NBR HNBR VMQ TFE/P FKM FFKM
dekalina 3 3 - 3 - 1 1
dekan 3 1 1 1 - 1 1
dietyloamina 1 1 - 1 - 3 1
diizopropylobenzen 3 3 - - - 1 -
diizopropyloketon 1 3 - 3 - 3 2
dioksan (dwuoksan) 1 3 - 3 3 3 1
dioksolan 1 3 3 3 - 3 1
dipenten (rozpuszczalnik do lakieru) 3 1 1 3 - 1 1
dodekan chloru 3 3 3 3 - 1 1
dwuaceton 1 3 - 3 - 3 1
dwubromometylobenzen 3 3 3 3 - 1 1
dwubutyloamina 2 3 - 2 - 3 1
dwuchlorek kobaltu (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
dwuchromian potasu (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
dwucykloheksyloamina 3 2 2 - - 3 1
dwuetylobenzen 3 3 - 3 - 1 1
dwumetyloanilina (ksylidyna) 1 2 - 3 - 3 1
dwumetyloformamid (DMF) 1 1 - 1 1 3 1
dwumetyloftalan (DMP) 1 3 3 - - 1 1
dwunitrotoluen (DNT) 3 3 3 3 - 3 1
dwusiarczek węgla 3 2 3 3 1 1 1
dwutlenek chloru 2 3 3 - - 1 1
dwutlenek siarki (płynny pod ciśnieniem) 1 3 3 1 - 1 -
dwutlenek siarki (suchy) 1 3 3 1 1 1 1
dwutlenek siarki (wilgotny) 1 3 3 1 - 1 1
dwutlenek węgla 1 1 1 1 - 1  
               
E              
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru)       
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego)       
3 - materiał niezalecany       
Medium EPDM NBR HNBR VMQ TFE/P FKM FFKM
epichlorohydryna 1 3 3 3 - 3 1
ester butylowy kwasu stearynowego 2 1 1 - 1 1 1
ester kwasu krzemowego 3 1 1 3 - 1 1
etan 3 1 - 3 - 1 1
etanoloamina 1 3 - 1 - 3 1
etanoloamina (kolamina) (MEA) 1 1 - 1 1 3 1
eter anzul (środek znieczulający) 2 2 2 3 - 3 -
eter dibutylowy glikolu dietylenowego (Carbitol) 1 3 3 3 - 2 1
eter dichloro-izopropylowy 2 3 3 3 - 2 1
eter dietylowy (eter etylu) 2 2 - 3 - 3 1
eter dimetylowy 3 1 1 1 - 3 1
eter dwubenzylowy 1 3 3 - - 3 1
eter dwubutylowy 2 3 3 3 - 2 1
eter dwumetylowy 3 1 1 1 - 3 1
eter fenylowo-eytlowy (fenetol) 3 3 3 3 - 3 1
eter izopropylowy 3 1 1 3 3 3 1
eter monometylowy glikolu dietylenowego (methyl cellosolve) 1 2 2 3 1 3 1
etylen (eten) 1 1 - - - 1 -
etylenochlorhydryna 1 3 - 2 1 1 1
etylenodiamina 1 1 1 1 - 3 1
etylo-pentachlorobenzen 3 3 - 3 - 1 1
etylobenzen 3 3 - 3 1 1 1
etyloceluloza 1 1 - 2 - 3 1
               
F              
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru)       
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego)       
3 - materiał niezalecany       
Medium EPDM NBR HNBR VMQ TFE/P FKM FFKM
fenoksybenzen (eter fenylowy) 3 3 3 2 1 1 1
fenol (hydroksybenzen) 1 3 3 3 1 1 -
fluor (płynny) 3 3 - 3 - 1 1
fluorek glinowy (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
fluorobenzen 3 3 - 3 - 1 1
Fluorolube 1 1 1 1 - 1 1
fosforan tributoksyetylowy 1 3 3 - - 1 1
fosforan trójbutylowy (TBP) 1 3 3 3 1 3 1
fosforan trójoktylu 1 3 - 2 - 1 1
Freon 11 (trichlorofluorometan) 3 1 1 3 - 1 1
Freon 112 3 1 1 3 - 1 1
Freon 113 (trichlorotrifluoroetan) 2 1 1 3 - 2 2
Freon 114 (dichlorotetrafluoroetan) 1 1 1 3 - 1 2
Freon 114 B2 3 1 - 3 - 1 2
Freon 115 (chlorpentafluoretan) 1 1 - - - 1 2
Freon 12 (dichlorodifluorometan) 1 1 1 3 - 1 1
Freon 13 (chlorotrifluorometan) 1 1 - 3 - 1 1
Freon 13B1 1 1 - 3 - 1 1
Freon 142 b (difluorochloroetan) 1 1 1 - - 3 2
Freon 152 a (difluoroetan) 1 1 - - - 3 2
Freon 21 (dichlorofluorometan) 3 3 - 3 - 3 1
Freon 218 1 1 - - - 1 -
Freon 22 (chlorodwufluorometan) 1 3 - 3 - 3 1
Freon 31 1 3 - - - 3 1
Freon 32 1 1 - - - 3 1
Freon 502 1 1 - - - 3 2
Freon BF 3 1 1 3 - 1 1
Freon C316 1 1 - - - 1 1
Freon C318 (oktafluorotetraetylen) 1 1 1 - - 1 2
Freon MF 3 1 1 3 - 1 -
Freon T-P35 1 1 - 1 - 1 1
Freon T-WD602 1 1 - 3 - 1 1
Freon TA 1 1 - 2 - 3 2
Freon TC 1 1 - 3 - 1 1
Freon TF 3 1 1 3 3 1 2
Freon TMC 2 1 - 2 - 1 1
ftalan dwubutylu (DBP) 1 3 3 1 - 2 1
ftalan dwuoktylu (DOP) 1 2 - 2 1 1 1
furan (furfuran) 2 3 3 - - 3 1
               
G              
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru)       
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego)       
3 - materiał niezalecany       
Medium EPDM NBR HNBR VMQ TFE/P FKM FFKM
gaz gardzielowy (gaz wielkopiecowy) 3 3 3 1 - 1 1
gaz generatorowy 3 1 - 1 - 1 1
gaz koksowniczy 3 3 3 1 - 1 1
gaz musztardowy (iperyt siarkowy) 1 - - 1 - 1 1
gaz płynny (LPG) 3 1 1 2 - 1 -
gaz ziemny 3 1 1 1 - 1 1
gliceryna (glicerol; E422) 1 1 - 1 1 1 1
glikol (1,2-diol) 1 1 1 1 - 1 1
glikol dietylenowy (dwuglikol) 1 1 - 1 - 1 1
glikol etylenowy (etan-1,2-diol) 1 1 1 1 - 1 1
glokol etylu (CARBITOL) 1 1 - 1 - 1 1
glukoza (cukier gronowy, dekstroza) 1 1 1 1 - 1 1
               
H              
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru)       
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego)       
3 - materiał niezalecany       
Medium EPDM NBR HNBR VMQ TFE/P FKM FFKM
heksan 3 1 1 3 - 1 1
heksanol 2 1 - 1 - 1 1
heksen 3 1 1 3 - 1 1
hydrazyna 1 1 3 2 - 3 1
hydrochinon 1 2 3 - - 1 1
hydrochlorek anilinowy 1 1 3 - 1 1
               
I              
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru)       
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego)       
3 - materiał niezalecany       
Medium EPDM NBR HNBR VMQ TFE/P FKM FFKM
izobutanol 1 1 1 1 - 1 1
izoforon 2 3 3 3 1 3 1
izooktan 3 1 1 3 1 1 1
izookten (diizobutylen) 3 1 1 3 - 1 1
               
               
K              
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru)       
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego)       
3 - materiał niezalecany       
Medium EPDM NBR HNBR VMQ TFE/P FKM FFKM
kąpiel galwaniczna do chromowania 1 - 3 3 - 1 1
kąpiel galwaniczna do innych metali 1 1 1 3 - 1 1
karbaminian 1 2 - - - 1 1
kerozyna (nafta świetlna ; wg DIN 51636) 3 1 1 3 1 1 1
keton metylowo-izobutylowy (MBK) 1 3 3 3 3 3 1
krezol (metylofenol) 3 3 - 3 1 1 1
krzemian etylu 1 1 - - - 1 1
ksylen (dwumetylobenzen) 3 3 3 3 2 1 1
ksylidyna (dwumetyloanilina) 1 2 2 3 - 3 1
kumen (izopropylobenzen) 3 3 3 3 - 1 1
kwas arsenowy 1 1 1 1 - 1 1
kwas azotowy (V) (rozcieńczony) 1 3 - 1 1 1 1
kwas azotowy (V) (stężony) 3 3 3 3 1 1 1
kwas azotowy, czerwony dymiący 3 3 3 3 1 2 1
kwas benzenosulfonowy 2 3 - 3 - 1 1
kwas benzoesowy (E 210) 2 2 - 2 - 1 1
kwas borowy 1 1 1 1 - 1 1
kwas bromowowodorowy 1 3 3 3 - 1 1
kwas bromowowodorowy (40%) 1 3 - 3 - 1  
kwas chlorooctowy 1 3 3 - - 3 1
kwas chlorosiarkowy 3 3 - 3 1 3 -
kwas chromowy 2 3 3 2 1 1 1
kwas cyjanowodorowy (kwas pruski) 1 1 1 2 - 1 1
kwas cytrynowy 1 1 1 1 1 1 1
kwas fluorowodorowy (stężony, gorący) 3 3 - 3 - 3 1
kwas fluorowodorowy (stężony, zimny) 2 3 - 3 1 1 1
kwas fluorowodorowy, bezwodny 2 3 - 3 - 3 1
kwas fosforowy (45%) 1 3 - 2 1 1 1
kwas fumarowy (kwas trans-butenodiowy) 1 1 1 1 - 1 1
kwas galusowy 1 1 1 - - 1 1
kwas heksadionowy (E355) 1 1 1 - - 1 1
kwas jabłkowy 1 1 1 1 - 1 1
kwas karbolowy (fenol) 1 3 3 3 - 1 1
kwas krezolowy 3 3 1 3 1 1 1
kwas linolowy 3 1 1 1 - 1 1
kwas maleinowy (kwas butadienowy) 1 3 3 - - 1 1
kwas mlekowy (gorący) 3 3 - 1 - 1 1
kwas mlekowy (zimny) 1 1 - 1 - 1 1
kwas mrówkowy (kwas wodorokarboksylowy) 1 1 - 1 1 2 1
kwas nadchlorowy 1 3 - 3 - 1 1
kwas naftenowy 3 1 - 3 1 1 1
kwas Nevile'a-Wintera 1 3 3 3 - 1 1
kwas octowy (kwas etanowy) 30 % 1 1 - 1 - 1 1
kwas octowy lodowaty 1 2 1 1 - 2 1
kwas oleinowy 3 2 1 3 1 1 1
kwas ortofosforowy (20%) 1 1 - 1 - 1 1
kwas palmitynowy (kwas heksadekanowy) 1 1 1 3 - 1 1
kwas pikrynowy 1 1 - 3 - 1 1
kwas piroligninowy 1 3 3 - - 3 -
kwas podchlorawy 1 3 3 - - 1 -
kwas salicylowy (kwas 2-hydroksybenzoesowy) 1 1 1 - - 1 1
kwas siarkawy 1 1 1 3 - 2 1
kwas siarkowy (20% oleum) 3 3 1 3 1 1 1
kwas siarkowy (rozcieńczony) 1 2 - 3 1 1 1
kwas siarkowy (stężony) 2 3 - 3 1 1 1
kwas solny (gorący) 37% 2 3 - 3 1 1 1
kwas solny (zimny) 37% 1 2 - 2 1 1 1
kwas stearynowy (kwas oktadekanowy) 1 1 1 1 1 1 1
kwas szczawiowy (kwsas etanodiowy) 1 1 1 1 - 1 1
kwas sześciofluorokrzemowy 1 1 1 3 - 1 1
kwas tetrafluoroborowy 1 1 - - - - -
kwas trichlorocotowy (TCA) 1 1 1 - - 3 1
kwas węglowy 1 1 1 1 - 1 1
kwas winowy 1 1 1 1 - 1 1
kwasy tłuszczowe 2 1 1 2 - 1 1
               
L              
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru)       
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego)       
3 - materiał niezalecany       
Medium EPDM NBR HNBR VMQ TFE/P FKM FFKM
lakier 3 1 1 3 - 1 1
lakier celulozowy 3 3 3 3 - 3 1
ligorina 3 1 1 3 - 1 -
lindol (płyn hydrauliczny) 1 3 1 2 - 1 1
ług alkaliczny 1 1 1 1 - 1 -
ług siarcznynowy 1 1 - 3 - 1 1
               
M              
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru)       
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego)       
3 - materiał niezalecany       
Medium EPDM NBR HNBR VMQ TFE/P FKM FFKM
masło (tłuszcz zwierzęcy) 1 1 1 1 - 1 1
merkaptan etylu (metanotiol) 2 3 - 2 - 1 1
metafosforan sodowy (roztwór wodny) 1 1 1 - - 1 1
metakrylan metylu (MMA) 2 3 3 3 - 3 1
metan 3 1 1 3 - 1 1
metylobutyloketon (keton metylowo butylowy) 1 3 3 2 - 3 1
metyloetyloketon (MEK) 1 3 - 3 3 3 1
metylopentan 3 3 3 3 - 1 1
mieszanka bordeaux'owa 1 1 - 1 - 1 1
mleko 1 1 1 1 - 1 1
monochlorobenzen 3 3 3 3 - 1 1
monometyloeter 3 1 - 1 - 3 1
monowinyloacetylen 1 1 - 1 - 1 1
mrówczan etylu (metanian etylu) 1 3 - - - 1 1
mrówczan metylu 1 3 3 - - 3 1
               
N              
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru)       
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego)       
3 - materiał niezalecany       
Medium EPDM NBR HNBR VMQ TFE/P FKM FFKM
n-heksaaldehyd 1 3 - 1 - 3 1
N-metyloanilina (MMA) 1 3 3 - - 1 1
n-oktan 3 1 - 3 - 1 1
nadsiarczan amonu (roztwór wodny) 1 3 3 - - 1 1
nadtlenek sodu (roztwór wodny) 1 1 1 3 - 1 1
nadtlenek wodoru (90%) 1 3 1 1 - 1 1
nadtlenoboran sodu (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
naftalen 3 3 3 3 1 1 1
naftalen pentylu 3 3 3 3 - 1 1
nitrobenzen 1 3 3 3 1 1 1
nitrobenzen (eter naftowy) 3 1 1 3 - 1 -
nitroetan 1 3 - 3 1 3 1
nitrometan 1 3 3 3 - 3 1
               
O              
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru)       
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego)       
3 - materiał niezalecany       
Medium EPDM NBR HNBR VMQ TFE/P FKM FFKM
ocet 1 1 1 1 - 1 1
octan amylu (olej bananowy) 2 3 3 3 - 3 -
octan cynkowy (roztwór wodny) 1 1 1 3 - 3 1
octan etylu (ester etylowy kwasu octowego) 1 3 - 1 3 3 1
octan glinu (roztwór wodny) 1 1 - 3 - 3 1
octan izopropylu 1 3 - 3 - 3 1
octan metylu 1 3 3 3 - 3 1
octan miedzi (II) (roztwór wodny) 1 1 1 3 - 3 1
octan n-butylu (ester butylowy kwasu octowego) 2 3 - 3 3 3 1
octan n-propylu (ester propylowy kwasu octowego) 1 3 - 3 - 3 1
octan niklu (roztwór wodny) 1 1 1 3 - 3 1
octan ołowiu (roztwór wodny) 1 1 1 3 - 3 1
octan pentylu 2 3 3 3 - 3 1
octan potasu (roztwór wodny) 1 1 - 3 1 3 1
octan sodu (roztwór wodny) 1 1 1 3 - 3 1
octan wapnia (roztwór wodny) 1 1 1 3 1 3 1
oktanol (aklohol oktylowy) 2 1 1 1 - 1 1
oleinian butylu 1 3 3 - - 1 1
oleinian metylu 1 3 3 - - 1 1
olej bawełniany 1 1 1 1 1 1 -
olej bunkrowy 3 1 1 1 - 1  
olej chiński (olej tungowy) 2 1 1 3 - 1 1
olej do silników wysokoprężnych 3 1 1 3 1 1 1
olej hydrauliczny 3 1 1 2 - 1 1
olej kokosowy 2 1 1 1 - 1 1
olej kukurydziany 2 1 1 1 - 1 1
olej lawendowy 3 1 1 3 - 1 1
olej lniany 2 1 1 1 - 1 1
olej mineralny (ropa naftowa) 2 1 1 1 - 1 1
olej napędowy 3 1 1 3 - 1 -
olej oliwkowy 1 1 1 2 - 1 1
olej parafinowy (olej wazelinowy) 3 1 1 3 - 1 1
olej roslinny 2 1 1 1 - 1 1
olej rycynowy 1 1 1 1 1 1 1
olej rzepakowy 1 1 1 3 - 1 1
olej silikonowy 1 1 1 2 - 1 1
olej sojowy 2 1 1 1 - 1 1
olej spożywczy dla bydła 1 1 1 1 - 1 1
olej transformatorowy 3 1 1 1 - 1 1
olej tungowy (olej chiński) 2 1 1 3 - 1 1
olej turbinowy 3 1 1 3 - 1 1
olej z orzechów arachidowych 2 1 - 1 - 1 1
orto-chloronaftalen 3 3 - 3 - 1 1
orto-dichlorobenzen 3 3 - 3 - 1 1
ortofosforan amonu (roztwór wodny) 1 1 - 1 - 1 1
ortofosforan sodu (roztwór wodny) 1 1 1 3 1 1 1
ortofosforanglinu (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
               
P              
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru)       
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego)       
3 - materiał niezalecany       
Medium EPDM NBR HNBR VMQ TFE/P FKM FFKM
p-cymen (izopropylotoluen) 3 3 - 3 - 1 1
para wodna (> 149°C) 2 3 3 3 - 3 1
para wodna(< 149°C) 1 3 3 2 1 3 1
pięciofluorek jodu 3 3 3 3 - 3 1
pinen 3 1 - 3 - 1 1
piperydyna 3 3 - 3 - 3 1
pirol 2 3 - 1 - 3 -
pirydyna 1 3 3 3 - 3 1
piwo 1 1 1 1 - 1 -
płyn do czyszczenia tekstyliów 3 2 2 3 - 1 1
płyn przekładniowy typu A 3 1 1 1 - 1 1
płyn wybielający 1 3 1 1 1 1  
płynny cukier buraczany 1 1 1 1 - 1 -
płynny cukier trzcinowy 1 1 - 1 - 1 1
podchloryn sodu 1 1 1 1 - 1 1
podchloryn sodu (roztwór wodny) 1 1 1 1 1 1 1
podchloryn wapnia (roztwór wodny) 1 1 1 1 1 1 1
polioctan winylu -emulsja 1 - - - - - -
promieniowanie 1 2 2 2 - 2 -
propan 3 1 1 3 - 1 1
propylen (propen) 3 3 3 3 - 1 1
pyranol- olej do silników wysokoprężnych 3 1 1 3 - 1 -
               
R              
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru)       
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego)       
3 - materiał niezalecany       
Medium EPDM NBR HNBR VMQ TFE/P FKM FFKM
ropa naftowa 3 1 1 3 - 1 1
ropa naftowa, < 121 °C 3 1 - 1 - 1 1
ropa naftowa, >121°C 3 3 - 3 - 1 1
rozpuszczalnik do lakieru 3 3 3 3 3 3 1
roztwór boraksu rodzimego (tinkal) 1 1 1 1 - 1 1
roztwór detergentu (syntetyczny związek powierzchniowo czynny) 1 1 1 1 - 1 1
roztwór do bejcowania 2 3 - 3 - 1 -
roztwór mydła 1 1 1 1 - 1 1
roztwór sacharozy (cukier trzcinowy) 1 1 1 1 - 1 1
roztwór wapienno-siarkowy 1 3 1 1 - 1 1
rtęć 1 1 1 - - 1 1
               
S              
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru)       
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego)       
3 - materiał niezalecany       
Medium EPDM NBR HNBR VMQ TFE/P FKM FFKM
salicylan metylu 1 3 - - 2 1 1
salicylan sodu (roztwór wodny) 1 1 1 - 1 1 1
salmiak (chlorek amonu) 1 1 1 1 - 1 1
sebacynian dwubenzylowy 1 3 3 2 - 1 1
sebacynian dwubutylu (DBS) 1 3 3 1 - 1 1
sebacynian dwuetylowy 1 1 2 1 - 1 1
sebacynian dwuoktylu (DOS) 1 3 3 2 1 1 1
siarczan (VI) miedzi (II) (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
siarczan (VI) niklu (II) (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
siarczan amonowy (roztwór wodny) 1 1 1 - - 1 1
siarczan baru (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
siarczan cynku (roztwór wodny) 1 1 1 1 1 1 1
siarczan glinu (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
siarczan magnezu 1 1 - 1 - 1 1
siarczan potasu (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
siarczan sodu (roztwór wodny) 1 1 3 1 1 1 1
siarczan żelaza (III) (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
siarczek baru (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
siarczek wapnia (roztwór wodny) 1 1 1 1 1 1 1
siarka 1 3 3 2 - 1 1
siarkowodór (mokry) gorący 1 3 3 2 - 3 -
siarkowodór (mokry) zimny 1 3 1 2 - 3 -
smalec 1 1 1 1 - 1 1
smar płynny (olej smarowy) 3 1 3 3 - 1 1
smar silikonowy 1 1 1 2 - 1 1
smoła bitumiczna (dziegieć) 2 1 1 1 - 1 1
smoła węglowa (krezot) 3 1 - 3 - 1 -
smoła węglowo-kreozotowa 3 1 1 3 - 1 1
soda, techniczny węglan sodu (bezwodny) 1 1 1 1 - 1 -
sól glauberska (roztwór wodny) 1 3 3 - - 1 1
spirytus 1 1 1 1 - 1 1
styren (monomer, fenyloetylen) 3 3 3 3 1 1 1
sulfaminian ołowiu (roztwór wodny) 1 1 - 1 - 1 1
szczawian etylu 1 3 - 3 - 1 1
sześciofluorek siarki (heksafluorek siarki) 1 1 1 1 - 1 1
               
T              
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru)       
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego)       
3 - materiał niezalecany       
Medium EPDM NBR HNBR VMQ TFE/P FKM FFKM
tanina (kwas garbnikowy) 1 1 1 1 - 1 1
terpentyna (sylwestren) 3 1 1 3 2 1 1
terpineol 2 1 1 - - 1 1
tetrabromoetan 3 3 3 3 - 1 1
tetrabromometan (czterobromek węgla) 3 3 - 3 - 1 1
tetrachloroetylen 3 3 3 3 3 1 1
tetralina (1,2,3,4-tetrahydronaftalen) 3 3 3 3 - 1 -
tetratlenek (di)azotu 2 3 3 3 - 3 1
tiosiarczan sodu (roztwór wodny) 1 1 - 1 - 1 1
tlen, (93-204°C) 2 3 3 1 - 1 1
tlen, zimny 1 1 3 1 - 1 1
tlenek etylenu (oksiran) 2 3 - 3 - 3 1
tlenek mezytylu 1 3 3 3 3 3 1
tlenek propylenu 1 3 3 3 - 3 -
tlenek węgla 1 1 1 1 - 1 1
tłuszcze zwierzęce 1 1 1 1 - 1 1
toluen (metylobenzen) 3 3 3 3 3 1 1
tran 3 1 - 1 - 1 1
tran z dorsza atlantyckiego 1 1 1 1 - 1 1
trichlorek etylenu 2 3 3 3 - 1 1
trietylek boru 2 3 - - - 1 1
trietyloaluminium (TEA) 2 3 - - - 1 1
trietyloamina (TEA) 1 1 2 - 1 3 1
trifluorek chloru 3 3 3 3 - 3 1
trójacetyna (trioctan glicerolu) 1 1 1 - - 3 1
trójchlorek arsenu (roztwór wodny) 2 1 1 - - 3 1
trójchlorek fosforu 1 3 3 - - 1 1
trójfluorek bromu 3 3 3 3 - 3 1
trójnitrotoluen (trotyl; TNT) 3 3 3 - - 1 1
trójtlenek siarki 1 3 3 1 - 1 1
               
               
W              
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru)       
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego)       
3 - materiał niezalecany       
Medium EPDM NBR HNBR VMQ TFE/P FKM FFKM
wapno do bielenia 1 1 1 1 - 1 1
węglan amonu (roztwór wodny) - 3 3 - 1 1 1
whisky & wino 1 1 1 1 - 1 -
woda 1 1 1 1 1 1 1
woda bromowa 1 3 2 3 - 1  
woda królewska 2 3 3 3 - 1 1
woda słona 1 1 1 1 - 1 1
wodór gazowy 1 1 - 2 - 1 1
wodorosiarczan sodu (roztwór wodny) 1 1 1 1 1 1 -
wodorosiarczan wapnia (roztwór wodny) 3 3 1 1 - 1 1
wodorotlenek amonu (stężony) 1 3 - 1 - 1 1
wodorotlenek baru (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
wodorotlenek magnezu (roztwór wodny) 1 1 1 - - 1 1
wodorotlenek potasu (roztwór wodny) 1 1 1 2 1 3 -
wodorotlenek sodu (roztwór wodny) 1 1 1 1 1 1 1
wodorotlenek wapnia (roztwór wodny) 1 1 1 1 1 1 1
wodorowęglan sodu (roztwór wodny) 1 1 1 1 - 1 1
wywoływacz fotograficzny 1 1 1 1 - 1 1
               
Z              
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru)       
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego)       
3 - materiał niezalecany       
Medium EPDM NBR HNBR VMQ TFE/P FKM FFKM
żelatyna 1 1 - 1 - 1 1
zeolit 1 1 1 - - 1 1
zielona zawiesina siarczanów 1 1 1 1 - 1 1

width=